บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมเว็บไซต์สำเร็จรูปรายแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการทำการตลาดดิจิทัล และได้พัฒนาธุรกิจ ขยายการให้บริการ จนถึงปัจจุบันเป็น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking)  โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา


ด้วยระบบการทำงานที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เช่น

ระบบการทำงานที่กระชับ รวดเร็ว ไม่เน้นขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น ทุกคนสามารถเข้าถึงการทำงานร่วม กับผู้บริหารระดับสูง และเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ ได้อย่างใกล้ชิด ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ อายุ ตำแหน่ง หรืออื่น

อิสระในการแต่งกาย สามารถแต่งกายชุดลำลองได้ตามสไตล์ที่ชื่นชอบ แต่ยังคงความสุภาพ มีกาลเทศะ และเป็นมืออาชีพ

การมีเวลาพักกลางวันที่ยืดหยุ่น พนักงานสามารถเลือกพักได้ตั้งแต่เวลา 11.30-14.30 น. ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

Co-Working Space พนักงานสามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่ขององค์กร ไม่จำกัดพื้นที่การทำงาน ถึงแม้จะมีความเรียบง่าย และยืดหยุ่น แต่พนักงานของเรามีความเป็นมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน


พนักงานของเรามีความถ่อมตนแต่ทะเยอทะยาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดี ภายในองค์กร
ไม่เพียงแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พนักงานของเรายังมีความทะเยอทะยาน มองหาความ สำเร็จในบทบาทที่ได้รับ มี Growth Mindset เชื่อว่าทุกสิ่งสามารถเรียนรู้และเป็นไปได้ องค์กร ของเราพร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนมีความก้าวหน้าและเติบโตในสายอาชีพยิ่งขึ้นไป

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มอบโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้
และได้เติบโตอย่างไร้ข้อจำกัด 
สนับสนุนทุกไอเดียของพนักงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าในผลงานของพนักงานทุกคน ด้วยหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะพนักงาน ที่มอบให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอดูแล ห่วงใย และเอาใจใส่พนักงาน มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรทำงานด้วยความสุข และสร้างสมดุล ของการทำงานให้เกิดขึ้น กับพนักงานทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เช่น

• การจัดกิจกรรม Workshop ให้ความรู้ เรื่องการยศาสตร์ หรือ ออฟฟิศซินโดรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งประเมินสุขภาพ ติดตาม และให้คำปรึกษา อย่างสม่ำ เสมอ
• การตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลชั้นนำ
• มีประกันกลุ่มที่ครอบคลุม ทั้ง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
• สวัสดิการและ Activity อื่นๆ อีกมากมาย

 

OUR CORE VALUES

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์ม และบริการที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ และคุณภาพ

 Sales Executive - Lead Generation
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission

Digital Ads Planner & Optimizer
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

Senior Marketing Executive
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

Senior System Engineer
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

Senior Software Developer
30,000 - 40,000 บาท/เดือน

 

 

PARTY

ACTIVITIES

SEMINARสนใจร่วมงานกับเรา

Tel : 02-016-6899 ต่อ 1701, 1702
Mail : recruit@readyplanet.com

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้น 17 ห้อง 1701-1706 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240